Lucky Draw March

Cara untuk Masuk:

Untuk menyertai cabutan, peserta mesti:
1. Membeli sebarang buku dari Edukid di TikTok pada bulan Februari 2024.
2. Mengisi borang penyertaan yang disediakan dengan butir-butir mereka (nama, nombor telefon, dan E-mel)

Lucky Draw

Kelayakan: Cabutan bertuah ini terbuka untuk semua individu yang membeli buku melalui platform TikTok Edukid sepanjang Mei 2024. Pekerja Edukid Distributors Sdn Bhd dan MBS Network serta ahli keluarga terdekat mereka tidak layak untuk menyertai.

Cara untuk Masuk: Untuk menyertai cabutan, peserta mesti:

1. Membeli sebarang buku dari Edukid di TikTok pada bulan Mei 2024.

2. Mengisi borang penyertaan yang disediakan dengan butir-butir mereka (nama, nombor telefon, dan E-mel)

Hadiah: Hadiah untuk cabutan bertuah ini adalah gelang emas dari Habib Jewellers. Hadiah tidak boleh dipindahmilik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.

Cabutan dan Pemilihan Pemenang: Cabutan bertuah akan diadakan pada bulan Jun 2024. Pemenang akan dipilih secara rawak daripada semua penyertaan yang layak diterima.

Pemberitahuan Pemenang: Pemenang akan diberitahu melalui butir-butir hubungan yang diberikan dalam borang penyertaan mereka dalam masa satu minggu selepas cabutan. Jika pemenang tidak dapat dihubungi atau tidak menuntut hadiah dalam masa 3 hari dari pemberitahuan, kami berhak untuk menarik balik hadiah dan memilih pemenang pengganti.

Pengambilan Hadiah: Pemenang mesti mengambil hadiah dari lokasi yang ditetapkan. Sebarang perbelanjaan perjalanan atau lain-lain yang ditanggung dalam menuntut hadiah adalah tanggungjawab pemenang.

Publisiti: Dengan menyertai cabutan ini, peserta bersetuju bahawa Edukid Distributors Sdn Bhd boleh menggunakan nama dan imej mereka untuk tujuan publisiti tanpa pampasan tambahan.

Liabiliti: Edukid Distributors Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan, kerosakan, atau kecederaan yang timbul dari penyertaan dalam cabutan ini atau dari penerimaan dan/atau penggunaan hadiah oleh pemenang.

Perlindungan Data: Data peribadi yang disediakan oleh peserta akan digunakan semata-mata selaras dengan undang-undang perlindungan data semasa Malaysia dan tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari individu.

Perubahan kepada Cabutan: Edukid Distributors Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau mengubah cabutan dan terma serta syarat ini tanpa notis dalam kes keadaan yang tidak dijangka atau di luar kawalan Edukid Distributors Sdn Bhd.

Pertikaian: Sebarang pertikaian yang berkaitan dengan cabutan ini akan diselesaikan oleh Edukid Distributors Sdn Bhd dan keputusannya adalah muktamad dan mengikat.

Hubungi: Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cabutan bertuah ini, sila hubungi 60179911785 (Aliah).