RM18.90 MYR

Guaranteed safe checkout

mastervisa
Iqra’ Kaedah Berkesan Belajar Al-Quran Genius
- +

lqro' Genius: Kaedah Berkesan Belajar Al-Quran ini adalah untuk para pelajar mempelajari kaedah dan tatacara yang betul dan mudah untuk membaca al-Quran. Menerangkan cara-cara membunyikan makhraj huruf iaitu tanwin, kasrah, fathah, dhommah, tanda sukun, tasydid (sabdu), hukum mad dan tanda-tanda wakaf. Buku ini mengandungi 6 siri lqro' iaitu:
lqro' 1: Pengenalan huruf-huruf Hijaiyyah, alif hingga ya dengan baris fathah (baris atas)
lqro' 2: Mengenali huruf-huruf Hijaiyyah yang bersambung, berbaris satu di atas serta perbezaan bacaan panjang dan pendek lqro' 3: Mengenali huruf-huruf Hijaiyyah bersambung yang berbaris fathah (baris atas), kasrah (baris bawah) dan dhommah (baris depan)serta tanda sukun (harakat)
Iqro' 4: Mengenali bacaan kalimah dan ayat yang mengandungi hukum galqalah dan praktikal ayat mudah
Iqro' 5: Mengenali bacaan tasydid (sabdu), hamzah wasol, alif lam tarif, hukum nun sakinah, hukum mad, cara wakaf dan praktikal bacaan ayat
lqro' 6: Pengenalan bacaan khas Rasm Uthmani, kaedah mudah mengenali hukum-hukum tajwid dan praktikal bacaan ayat-ayat al-Quran.

Translation missing: en.general.search.loading